Chào mừng bạn đến với Web: GIAODUCSO.EDU.VN. Tháng 07-2024, Khai giảng các lớp học tại TP.HCM: 1/Các lớp thạc sĩ: QL Kinh Tế, QL Xây Dựng; 2/Đại học ĐT trực tuyến: (vb 1, vb 2, LT); Thi đạt đủ môn được xét TNĐH– KG lớp học mới hàng tháng. Ngành ĐT: CN Luật, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Kế toán...; 3/ Lớp BDNVSP GV ĐH, CĐ; Lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV ĐH; 4/Trường Đại học Y tế Công cộng ĐT ngắn hạn cấp chứng chỉ Y tế tại TP.HCM :QL bệnh viện, PP n/c khoa học trong bệnh viện, sư phạm y khoa cơ bản, công tác XH trong bệnh viện, BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Y tế; 5/BD Ngạch CVC, CV, BD Lãnh đạo, QL cấp phòng; 6/Thi và cấp CC tin học cơ bản/nâng cao 7/ Thi và cấp CC nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế; 8/ Thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

Tìm hiểu: Chương trình đào tạo Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế.

 


Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế - Tìm hiểu đào tạo Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế.

     

 

 

1/Đối tượng nào nên tham gia đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

 

     Cán bộ làm công tác quản lý trong khu vực nhà nước ở các địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công;

     Cán bộ đang làm trong cơ quan quản lý kinh tế – xã hội ở các địa phương nhưng chưa được đào tạo chính quy về kiến thức quản lý kinh tế;

     Những người dự định sẽ làm việc trong khu vực nhà nước muốn trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn về quản lý kinh tế và kỹ năng thiết yếu để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

     Những người đang làm việc hoặc có dự định sẽ làm việc cho các khu vực tư nhân trong các lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ với khu vực nhà nước

     Những người muốn trang bị các kiến thức về quản lý kinh tế – xã hội và các phương pháp phân tích nhằm phục vụ nhu cầu học tập cao hơn ở bậc nghiên cứu sinh chuyên ngành kinh tế phát triển.

 

2/Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế là gì?

 

Đây là chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành về quản lý kinh tế, giúp học viên tiếp cận được những nguồn kiến thức về kinh tế , có cái nhìn toàn diện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quản lý kinh tế xã hội hiện đại.

Chương trình bổ sung và nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định chính sách kinh tế – xã hội, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành quản lý kinh tế vào thực hiện các công việc quản lý cụ thể, làm chủ các kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

 

3/Mục tiêu đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

 

Trang bị cho các nhà quản lý khu vực công kiến thức tổng quát và chuyên sâu về kinh tế ứng dụng cho quản lý ở tầm vĩ mô. Chương trình cũng trang bị kiến thức và kỹ năng phân tích chính sách cho các nhà quản lý của khối doanh nghiệp và các tổ chức tư.

Chương trình học thạc sĩ kinh tế không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng phân tích chính sách kinh tế mà còn bổ sung các kiến thức tổng quát về luật, tài chính công và quản lý dự án. Do đó, nó sẽ giúp người học có thể ứng dụng kiến thức kinh tế một cách hiệu quả và sáng tạo vào các tình huống quản lý nhà nước cụ thể.

Kết thúc chương trình các bạn sẽ am hiểu và có thể vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách quản lý kinh tế – xã hội; có thể chủ động phân tích, đánh giá và đề xuất các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế địa phương.

 

3.1/Lợi ích khi học Thạc sĩ Quản lý kinh tế

 

+ Nâng cao kiến thức chuyên môn

Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế giúp học viên tích lũy và nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý kinh tế bao hàm các nội dung chuyên sâu về quản lý các tổ chức công (thông qua các học phần Quản lý công và lãnh đạo hay Quản trị chiến lược trong các tổ chức công, Quản lý tài chính công…) và các nội dung chuyên sâu về quản lý chiến lược thông qua các học phần như Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao, Nhà nước thị trường và quản trị quốc tế… Từ đó, người học sẽ hiểu và ứng dụng được kiến thức để tổng hợp, phân tích, luận giải các chính sách và các hoạt động quản lý kinh tế tại các đơn vị công tác và thực hành tốt các công việc cụ thể về quản lý kinh tế.

+ Có tầm nhìn bao quát về kinh tế

Học viên chương trình Thạc sĩ quản lý kinh tế có khả năng phát hiện và tổ chức các công việc trong hoạt động quản lý kinh tế, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành quản lý kinh tế vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế… Bên cạnh đó, chương trình đào tạo mang đến cho các học viên kiến thức chuyên môn và kỹ năng để có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn.

+ Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế được trang bị các kỹ năng như năng lực lập luận, tư duy theo cách tiếp cận hệ thống, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Học viên có năng lực áp dụng những vấn đề lý thuyết vào thực tiễn xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách…

+ Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tế tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, bộ, ngành và địa phương: Có năng lực hoạch định, triển khai các chính sách kinh tế ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô vào thực tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Đây chính là một nguồn nhân lực quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế trong bối cảnh đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhà quản lý kinh tế tại các tổ chức, doanh nghiệp: Có kỹ năng triển khai các công cụ quản lý kinh tế vào thực tiễn, trên cơ sở thực thi quản lý, có thể đánh giá và phản biện các chính sách kinh tế của nhà nước, các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của các tổ chức công và tư, góp phần giúp các cơ quan nhà nước thực thi quản lý kinh tế ngày càng hiệu quả hơn.

Các chuyên gia tư vấn thực thi chính sách cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý: Có kỹ năng phân tích chính sách, trên cơ sở đó tư vấn giúp các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng các chủ trương, chính sách kinh tế của nhà nước.

3.2/Yêu cầu đầu ra sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

Học viên tốt nghiệp phải đạt các tiêu chuẩn sau:

– Về kiến thức:

     Nắm vững kiến thức tổng quát về kinh tế và quản lý nhà nước

     Có đủ kiến thức chuyên môn về kinh tế ứng dụng trong quản lý nhà nước và và tổ chức tư nhân

     Nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức giúp hoạch định và thực thi các chương trình, dự án phát triển kinh tế địa phương; am hiểu mối quan hệ giữa chính sách và hoạt động của doanh nghiệp.

– Về kỹ năng:

     Quản lý và thực thi các chính sách kinh tế – xã hội các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công ở các địa phương

     Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương sau khóa đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế

     Thiết lập, thẩm định và đánh giá các dự án phát triển

     Phân tích được mối quan hệ giữa chính sách và hoạt động của doanh nghiệp

     Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để có thể thu thập và xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định.

 

4/Khung chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế của Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải