Chào mừng bạn đến với Web: GIAODUCSO.EDU.VN. Tháng 10/2023: 1/Khai giảng các lớp Thạc sỹ: Quản lý Xây dựng, Quản lý Kinh tế, Quản lý đất đai, Công nghệ Sinh học, Thú Y, Kế toán 2/Khai giảng các lớp ĐT ĐH trực tuyến (Ngôn ngữ Anh, Luật, Luật Kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Trung)
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

TUYỂN SINH TẠI TP.HCM - ĐÀO TẠO TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
Phụ lục I

DANH MỤC CÁC NGÀNH PHÙ HỢP

 VỚI NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

(Kèm theo Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh số           /TB-ĐHCNGTVT

Ngày        tháng       năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

 

TT

Ngành đào tạo tiến sĩ

Ngành phù hợp

1. 

Quản lý kinh tế

1.       Kinh tế;

2.       Kinh tế chính trị;

3.       Kinh tế đầu tư;

4.       Kinh tế phát triển;

5.       Thống kê kinh tế;

6.       Quản trị kinh doanh;

7.       Marketing;

8.       Quản trị nhân lực;

9.       Khoa học quản lý;

10.    Tài chính ngân hàng;

11.    Kế toán;

12.    Kinh tế quốc tế;

13.    Kinh doanh quốc tế;

14.    Kinh doanh thương mại;

15.    Khoa học quản lý;

16.    Quản lý xây dựng;

17.    Quản lý công nghiệp;

18.    Quản lý nhà nước;

19.    Kinh tế công nghiệp;

20.    Kinh tế xây dựng;

21.    Khai thác vận tải;

22.    Toán kinh tế;

23.    Quản lý nhà nước;

24.    Quan hệ quốc tế;

25.    Quan hệ quốc tế;

26.    Quản lý văn hoá;

27.    Quản lý thông tin;

28.    Luật kinh tế;

29.    Quản lý đô thị và công trình;

30.    Kinh tế nông nghiệp;

 

2.

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

 

1.      Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

2.      Kỹ thuật xây dựng 

3.      Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

4.      Kỹ thuật xây dựng công trình biển

5.      Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

6.      Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

7.      Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

8.      Địa kỹ thuật xây dựng

9.      Kỹ thuật tài nguyên nước

10.  Kỹ thuật cấp thoát nước

3.

 

 

 

 

Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

 

 

 

 

1.      Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

2.      Kỹ thuật xây dựng

3.      Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

4.      Kỹ thuật xây dựng công trình biển

5.      Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

6.      Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7.      Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

8.      Địa kỹ thuật xây dựng

9.      Kỹ thuật tài nguyên nước

10.  Kỹ thuật cấp thoát nước

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật cơ khí động lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Kỹ thuật cơ khí động lực

2.      Cơ kỹ thuật

3.      Kỹ thuật cơ khí

4.      Kỹ thuật cơ điện tử

5.      Kỹ thuật nhiệt

6.      Kỹ thuật ô tô

7.      Kỹ thuật tàu thuỷ

8.      Kỹ thuật hàng không

9.      Kỹ thuật công nghiệp

10.  Kỹ thuật hệ thống công nghệp

 

Ghi chú: Trường hợp ngành đào tạo của ứng viên nằm ngoài danh mục trên, hồ sơ dự tuyển được xem xét cụ thể trong quá trình xét duyệt./.

           

 

Phụ lục II

BẢNG THAM CHIẾU CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 

VÀ CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI TƯƠNG ĐƯƠNG

VỚI TIẾNG ANH ÁP DỤNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ

TIẾN SĨ

(Kèm theo Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh số           /TB-ĐHCNGTVT

Ngày        tháng       năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

 

STT

Ngôn ngữ

Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận

Trình độ/Thang điểm

1

Tiếng Anh

TOEFL iBT

Từ 46 trở lên

IELTS

Từ 5.5 trở lên

Cambridge Assessment English

B2 First/B2 Business

Vantage/Linguaskill

Thang điểm: từ 160 trở lên

2

Tiếng Pháp

CIEP/Alliance française diplomas

TCF từ 400 trở lên

DELF B2 trở lên

Diplôme de Langue

3

Tiếng Đức

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2 trở lên

The German TestDaF language

certificate

TestDaF level 4 (TDN 4) trở lên

4

Tiếng Trung Quốc

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 4 trở lên

5

Tiếng Nhật

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N3 trở lên

6

Tiếng Nga

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному

(TORFL - Test of Russian as a

Foreign Language)

TPKИ-2 trở lên

7

Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác

Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng

cho Việt Nam

Từ bậc 4 trở lên

 


MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT:

Liên hệ: 0918230509 (Thầy Sơn) -  0909979811 (Cô Lan)
Email: maisonnapa@gmail.com – Web: giaoducso.edu.vn