Chào mừng bạn đến với Web: GIAODUCSO.EDU.VN. Tháng 07-2024, Khai giảng các lớp học tại TP.HCM: 1/Các lớp thạc sĩ: QL Kinh Tế, QL Xây Dựng; 2/Đại học ĐT trực tuyến: (vb 1, vb 2, LT); Thi đạt đủ môn được xét TNĐH– KG lớp học mới hàng tháng. Ngành ĐT: CN Luật, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Kế toán...; 3/ Lớp BDNVSP GV ĐH, CĐ; Lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV ĐH; 4/Trường Đại học Y tế Công cộng ĐT ngắn hạn cấp chứng chỉ Y tế tại TP.HCM :QL bệnh viện, PP n/c khoa học trong bệnh viện, sư phạm y khoa cơ bản, công tác XH trong bệnh viện, BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Y tế; 5/BD Ngạch CVC, CV, BD Lãnh đạo, QL cấp phòng; 6/Thi và cấp CC tin học cơ bản/nâng cao 7/ Thi và cấp CC nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế; 8/ Thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

Học E-learning: Các hỗ trợ và dịch vụ dành cho sinh viên học e – learning

 Các hỗ trợ và dịch vụ dành cho sinh viên

Cố vấn học tập

* Cố vấn học tập có nhiệm vụ:

1.   Tư vấn và hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập:

 • Phổ biến các quy định, quy chế đào tạo, các quy định của nhà trường liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên;
 • Tư vấn, hướng dẫn sinh viên về phương pháp học tập trực tuyến;
 • Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo toàn khóa và đăng ký kế hoạch học tập;
 • Trả lời các câu hỏi của sinh viên liên quan đến việc học tập của sinh viên trong phạm vi thẩm quyền; (không chỉ dẫn, giải đáp các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức của môn học hoặc can thiệp vào nội dung chuyên môn của giảng viên).

2.   Quản lý quá trình học tập của sinh viên:

 • Quản lý quá trình học tập của sinh viên trong từng kỳ học, nhắc nhở sinh viên thực hiện nhiệm vụ học tập;
 • Quản lý kết quả học tập của sinhviên.
 • Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên.
 • Cử Ban cán sự lớp, chia nhóm, cuối mỗi kỳ học tổ chức sinh hoạt lớp, họp cán bộ lớp; hỗ trợ cho sinh viên tham gia các hoạt động của nhà trường.
 • Đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật sinh viên với Nhà trường.

Học liệu và môi trường học tập trực tuyến:

Học liệu được biên soạn dành cho người tự học với nội dung được trình bày cô đọng, xúc tích, dễ tiếp thu; học liệu được trình bày dưới nhiều dạng (Richmedia, Mp3, text) để thuận tiện cho người đọc, người học có thể xem trực tiếp trên mạng hoặc tải miễn phí về máy tính cá nhân để đọc. Các bài giảng trực tuyến đều được ghi lại để sinh viên không tham gia buổi học trực tuyến cũng có thể vào xem. Học liệu cho đào tạo e-learning bao gồm hệ thống học liệu điện tử theo chuẩn qui định của trường được cung cấp miễn phí cho sinh viên, về cơ bản gồm:

 • Bài giảng đa phương tiện (Richmedia)
 • Kế hoạch học tập, tài liệu hướng dẫn học tập môn học
 • Giáo trình điện tử (ebook), tài liệu text
 • Bài giảng phiên bản audio
 • Bài giảng video
 • Bài ghi lại trên lớp học trực tuyến (Virtualclassroom)
 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến
 • Bài tập tình huống, chủ đề thảo luận
 • Giáo trình in ấn (sinh viên đăng ký mua)

Học liệu cho môn học được xây dựng căn cứ vào đề cương chi tiết môn học trong chương trình đào tạo, dựa trên giáo trình của nhà trường, được nghiệm thu về nội dung và kỷ thuật theo qui định của Trường. Môi trường học tập trực tuyến gồm có thành phần sau:

 • Lớp học trực tuyến đăng tải các nội dung học tập (học liệu), nhiệm vụ học tập.
 • Diễn đàn trên mạng để trao đổi, thảo luận với giảng viên và các bạn trong lớp.
 • Lớp học trực tuyến đồng bô VClass theo lịch học
 • Các hình thức hỗ trợ kỹ thuật: hệ thống H113, điện thoại, thư điện tử (email), tin nhắn
 • Trang web thông tin
 • Trang thông tin cá nhân
 • Kết quả học tập cập nhật ngay trên hệ thống

Môi trường học tập trực tuyến được xây dựng trên hạ tầng công nghệ đào tạo e-learning đảm bảo đầy đủ các yêu cầu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (theo thông tư 12/2016/TT-BGDDĐT ngày 22/4/2016).

Quản lý sinh viên

 • Lớp quản lý: hình thảnh tử đầu khóa học cho đến cuối khóa học dưới sự quản lý của Cố vấn học tập/Chủ nhiệm lớp. Mục đích của lớp quản lý là để duy trì những sinh hoạt đoàn thể, lao động, xét kết quả rèn luyện, phổ biến những thông tin của nhà trường đến sinh viên.
 • Nhóm: Các lớp quản lý được chia thành các nhóm. Mục đích để các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhqau trong việc học tập, duy trì các hoạt động đoàn thể, xét khen thưởng trong nhóm làm căn cứ xét khen thưởng toàn lớp, hỗ trợ nhau trong việc hoàn thành bài tập nhóm.
 • Lớp môn học: những sinh viên theo học cùng một học phần trong cùng một học phần/môn học trong cùng một khoảng thời gian, cùng một giảng viên. Lớp học có thể thay đổi trong quá trình học, phụ thuộc vào đặc thù, yêu cầu của từng môn học.

Cung cấp và hổ trợ thông tin

Từ khi đăng ký đến khi vào học, sinh viên được cung cấp, tư vấn và hỗ trợ đầy đủ thông tin liên quan đến việc học tập.

Sinh viên được thông báo đầy đủ, kịp thời các thông tin về lớp học, nhiệm vụ học tập, về kế hoạch, lịch học và thi hết môn, các thông báo… Sinh viên được giải đáp các thắc mắc trong vòng 72 giờ về kiến thức chuyên môn, thủ tục giáo vụ và vấn đề kỹ thuật. Sinh viên được cung cấp các công cụ để trao đổi và học tập như diễn đàn thảo luận môn học, thư điện tử.

 

Hỗ trợ kỹ thuật

Trước khi bắt đầu học các môn học trong chương trình, sinh viên được hướng dẫn:

 • Cách đăng nhập và học tập trên công nghệ eLearning (hướng dẫn trực tiếp trên lớp)
 • Chuẩn bị phương tiên học tập (máy vi tính, đường trường, thiết bị…);
 • Cách học tập hiệu quả

Giải quyết các thủ tục hành chính

Sinh viên đăng ký kế hoạch học tập vào đầu khóa học và trước mỗi kỳ học, nộp cho Cố vấn học tập/Chủ nhiệm lớp.

Sinh viên được giải quyết các thủ tục hảnh chính: chuyển lớp, chuyển ngành học, chuyển địa điểm học, đăng ký xét tuyển học phần, xác nhận sinh viên, bảo lưu kết quả học tập, tiếp tục theo học, hoãn thi, đăng ký thi lại, đăng ký ngành học thứ hai, chuyển đổi phương thức học tập, đăng ký địa điểm thi kết thúc học phần …

Chuyển đổi phương thức học tập

Sinh viên đang theo học phương thức eLearning nếu có nhu cầu và nguyện vọng được tạo điều kiện đăng ký chuyển đổi phương thức đào tạo từ xa truyền thống.

Đồng thời. chương trình E-learning cũng tiếp nhận các sinh viên chuyển đổi phương thức học tập từ xa truyền thống sang phương thức e-learning.

Thủ tục: Sinh viên làm đơn xin chuyển đổiphương thức học tập theo hướng dẫn, có xác nhận của nơi đang học, kèm tho bảng điểm xác nhận các môn đã học và quyết định đầu vào.