Chào mừng bạn đến với Web: GIAODUCSO.EDU.VN. Tháng 3/2023: 1/Khai giảng các lớp Thạc sỹ: Quản lý Xây dựng, Quản lý Kinh tế, Quản lý đất đai , Kế toán, Kinh tế xây dựng 2/Khai giảng các lớp ĐT ĐH trực tuyến (Ngôn ngữ Anh, Luật...) 3/Xét tuyển NCS: TS QL Kinh tế, TS QL Xây dựng
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

Thông tin tuyển sinh – Đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh. Khai giảng Trung cấp Lý luận Chính trị ngày 25/3/2023. Ths Quản lý Xây dựng học Học phần: Khoa học Quản lý ngày 18,19/3/2023 . Khai giảng các lớp thạc sỹ: Quản lý Đất đai; Quản lý Kinh tế vào tháng 3/2023

 

Thông tin tuyển sinh – Đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh.